เคทีซีร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี มอบความอุ่นใจด้วยบริการผ่อนชำระ ค่ารักษาพยาบาล พร้อมชวนใช้คะแนนแทนเงินบริจาค
October 7, 2020
BAM SUPER GRAND SALES 1- 30 ต.ค. นี้ อัดโปรลดกระหน่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมโอน
October 7, 2020

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน


 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรณรงค์และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน“ด้านการสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้”จากนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรด้านเด็กและเยาวชนทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บายวินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร