บัตรเครดิตทีเอ็มบีและธนชาต ร่วมกับเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้ช้อปสนุกสุดคุ้ม รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล สูงสุด 2,000 บาท
October 7, 2020
ขาวละออเดินหน้าลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่ระดับโลก ด้วยการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
October 8, 2020

ผลิตภัณฑ์ ยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออ คว้ารางวัล 7 INNOVATION 2020  ด้านเศรษฐกิจ


 

ผลิตภัณฑ์ ยาทารักษาแผลในปาก ขาวละออ คว้ารางวัล 7 INNOVATION 2020 ด้านเศรษฐกิจ คว้ารางวัล 1 แสนบาท โดย รับมอบรางวัลจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ THAILAND SYNERGY เพื่อ SMEs ไทย 7 INNOVATION AWARDS 2020

ถือเป็นอีกรางวัลอันภาคภูมิใจของ ขาวละออเภสัช ในปี 2020 นี้

ที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เพื่อที่จะพัฒนาสมุนไพรไทย ยกระดับสู่การใช้ได้จริง และมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่ง ขาวละออเมาท์เจล มีงานวิจัยรองรับถึง 4 ฉบับด้วยกัน และชนะเลิศรางวัลระดับโลกอย่าง เหรีญยทองงานสิ่งประดิษฐ์โลก กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอแลนด์มาแล้ว

โดย ขาวละออ ขับเคลื่อนองค์กรด้วย 3 นวัตกรรม ดังนี้

#ด้านการวิจัยพัฒนาภายในองค์กร ขาวละออ มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

#ด้านการผลิต ขาวละออ นำนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการผลิต เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม