ครั้งแรกของโลก นม 137 ดีกรี แนะนำนมอัลมอนต์สูตรมอลล์และผัก ชูจุดเด่น อร่อยไม่ซ้ำ ประโยชน์ 2 ต่อ
October 14, 2020
ประธาน PPP Plastics ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหารือความร่วมมือ/ขับเคลื่อนโครงการ PPP Plastics
October 15, 2020

TIP  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น 2563


 

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น  จากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ ฐานะที่เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2563  ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการดูแลสวัสดิการแรงงาน ณ อาคารเอนกประสงค์  สำนักงานประกันสังคม