WHART เตรียมเปิดจองหน่วยทรัสต์ ต้นพ.ย.นี้
October 30, 2020
พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 146 ยกฉัตรเอกและเปิดหอไตรทิพย ถวายเป็นพุทธบูชา วัดกู่คำ เชียงใหม่
November 2, 2020

เจียไต๋ ผลักดันเกษตรผ่านวิกฤต แนะนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ในสัมมนาเกษตรแห่งปี


 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โดยนายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอนวัตกรรมการเกษตร “การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ทางเลือกเพื่อความอยู่รอด” ฝ่าวิกฤตเกษตรจากห้องปฏิบัติการ ในงานสัมมนาครบรอบ 33 ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน “นวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรไทยยุค 5G (Innovation for new normal)” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยการปรับปรุงพันธุ์ หรือ Breeding เป็นสิ่งที่เจียไต๋ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาวิถีเกษตรให้มีศักยภาพ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเพาะปลูกได้อย่างยั่งยืน ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งช่วยผลักดันเกษตรไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับภาคเกษตร พร้อมความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษและหัวข้อเสวนาด้านการเกษตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมนำเกษตรไทยรุ่งเรืองโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาหัวข้อนวัตกรรมสร้างอนาคตโดยกูรูสายเกษตร ซึ่งล้วนได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานทั้งกลุ่มเกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ