เปิดตัวแล้ว! Coffee Journey แบรนด์กาแฟใหม่โดยไมเนอร์ ฟู้ด ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
November 10, 2020
Anniversary 69 ปี ทิพยประกันภัย
November 10, 2020

กิจกรรมสุดสัปดาห์


 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตส.ส.กัมพล สุภาแพ่ง ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรและพัฒนาชุมชนของคณะอนุกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ พร้อมทีมงานคณะกรรมการเศรษฐกิจทันสมัย ที่สวนป่าหนองซอท่ายาง ฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ ป่า พัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี  โดยมีนางสาวดำรัสสิริ ถิรังกูร (ครูซอ) ประธานบริหารไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีก2งานได้แก่ การสัมผัสวิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่นเมืองเพชร ณ ชุมชนไร่โคก-ห้วยท่าช้าง 4) ดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ ไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี อู่ข้าวอู่น้ำธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี