TTW มุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มอบอาคารเรียน “ทีทีดับบลิว” แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร
November 17, 2020
NOBLE เนื้อหอม กองทุน-นักลงทุนรายใหญ่รุมจีบ เตรียมมุ่งหน้า SET 100
November 17, 2020

TTW เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 929.4 ลบ.  เติบโตเพิ่มขึ้น 28.1%


 

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุด ของประเทศ ในพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และปทุมธานี – รังสิต เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,557.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 0.2% ส่วนกำไรสุทธิ 929.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 28.1%

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผย บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 929.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 28.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 เติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลัก ๆ มีผลมาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคครัวเรือน รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ CKP เพิ่มขึ้น 199.3 ล้านบาท

โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 21,998.0 ล้านบาท หนี้สิน 9,108.6 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,889.4 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน: ทุนเพียง 0.71 เท่า ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ