ข้าวตราฉัตรเอาใจคนรักษ์โลก ชูนวัตกรรมถุงข้าวลดโลกร้อน ลดขยะ แบรนด์แรกของไทย
November 27, 2020
พิธีรับมอบรถมอร์ไซค์ไฟฟ้า Thomas
November 27, 2020

เหมืองแร่กับเกษตรกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)​ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการเสวนาเรื่อง “เหมืองแร่กับการพัฒนาเกษตรกรรม : วิถีใหม่สู่อนาคต”


 

ณ ห้องประชุมศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ กพร. โดยวิทยากรประกอบด้วย นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี กพร. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)​ นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กพร. ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง นายกมล มหาผล ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ดร.สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ เลขาธิการสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง ดำเนินการเสวนาโดยนายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ สื่อมวลชนอาวุโส