เหมืองแร่กับเกษตรกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)​ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการเสวนาเรื่อง “เหมืองแร่กับการพัฒนาเกษตรกรรม : วิถีใหม่สู่อนาคต”
November 27, 2020
เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020
November 27, 2020

พิธีรับมอบรถมอร์ไซค์ไฟฟ้า Thomas


 

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์..
รับมอบรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้า Thomasโดย ผอ.ศูนย์วิจัย พลังงาน.
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ทำ
พิธีส่งมอบ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์ตพลังงานจากแสงอาทิตย์.ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยพลังงาน ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมีคณบดีฯและผู้บริหารและพนักงานคณะเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ลดมลพิษและโครงการ มหาลัยสีเขียวโดยได้รับความร่วมมทอเป็นอย่างดีกับฝ่ายบริหารคณะฯ ศูนย์วิจัยพลังงาน ,บ.FT Energy, Thomas EV ,สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย