พิธีรับมอบรถมอร์ไซค์ไฟฟ้า Thomas
November 27, 2020
Village Tourism Festival @ อุทยาน 100 ปี
November 30, 2020

เมืองไทย แคปปิตอล คว้ารางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน” ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020


 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยมีนายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรม แชงกรี-ลา โฮเทล กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลประเภท Distinguished Award นี้ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารทางการเงินดีเด่น เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย