มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ คว้ารางวัล ผู้จำหน่ายรถยนต์คอมแพคครอสโอเวอร์สูงสุดประจำปี 2562
November 30, 2020
‘TOA’ เขย่าวงการวัสดุก่อสร้าง ปั้นโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ ‘WHO Service’ บริการงานช่างมาตรฐานใหม่
December 3, 2020

DIMET-W4 พร้อมเทรด 1 ธค. 63 นี้


 

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (DIMET) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ถือหุ้น DIMET ให้ความสนใจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (DIMET-W4) ในอัตราส่วน 1.335 หุ้น ต่อ 1 หน่วยนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ DIMET-W4 เรียบร้อยแล้วและจะเข้าซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 DIMET-W4 มีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งสิ้น 806,553,591 หุ้น มีอายุ 3 ปี โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 29 กันยายน 2566