“ตลาดยิ่งเจริญ” ขับเคลื่อนนโยบาย Y Together สู่ “สังคมไร้เงินสด” New Normal รับการค้าคนยุคใหม่
December 8, 2020
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
December 10, 2020

“กบข. คว้ารางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2 ปีซ้อน”


 

 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้ารับรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล” เป็นปีที่ 2 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 2020 จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่ง กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จาก 1,928 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการสำรวจ

     ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบให้บริการสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกสมาชิกในการเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านกระบวนการอัตโนมัติเข้ามาบูรณาการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและขยายแพลตฟอร์มในการทำงานออนไลน์ นอกจากนี้ยังปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการต่อยอดนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก