บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
December 10, 2020
เปิดเช็คลิสต์ 12 ของขวัญแทนใจแถมความหมายดีจาก ‘เทสโก้ โลตัส’ พร้อมร่วมช้อปสินค้าราคามหาชนส่งท้ายปีในมหกรรม Shopee 12.12 Birthday Sale
December 10, 2020

เม็ดเงินโครงการ “ออมสินเพื่อสมุย” กว่า 1,500 ล้านบาท ลงพื้นที่สมุยแล้ว หวังเป็นต้นแบบจุดประกายทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยว


 

ออมสินภารกิจลุล่วง ใส่เม็ดเงินเสริมสภาพคล่องกว่า 1,500 ล้านบาทลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว หลังปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และความเดือดร้อนชาวสมุยแบบปูพรมยกเกาะ ภายใต้โครงการ “ออมสินเพื่อสมุย : SAMUI MODEL มาร่วม 2 เดือน เผย ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ และประชาชนลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกจ้างและอาชีพอิสระ กว่า 2,500 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ช่วยเสริมสภาพคล่อง และบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสมุย อาทิ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค การอบรมอาชีพ มอบทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียนโรงเรียนและชุมชน รวมถึง จัดพื้นที่ให้ออกร้านฟรี สำหรับร้านค้าทั่วไปและ Street Food ขอเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันพลิกฟื้นสมุย และพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากที่ธนาคารออมสินได้ประกาศจัดทำโครงการ ออมสินเพื่อสมุย : SAMUI MODEL เพื่อช่วยเหลือ และพลิกพื้นเศรษฐกิจของสมุยให้กลับคืนมาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และที่เกี่ยวเนื่องนั้น ตลอดช่วงเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารได้ดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เริ่มต้นโดยระดมสรรพกำลังทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน กว่า 500 ชีวิต ลงพื้นที่แบบเข้าถึงและทั่วถึงในลักษณะปูพรมทั่วทั้งเกาะสมุย เพื่อสำรวจความเดือดร้อน สำรวจความต้องการทั่วทั้งเกาะของลูกค้า ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเงินทุน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้กิจการ จึงเกิดปรากฏการณ์การอนุมัติสินเชื่อ อนุมัติเสริมสภาพคล่องเป็นกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนฐานราก ลูกค้ารายย่อย SMEs ลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (CSR) ในหลากหลายโครงการ โดยตั้งใจช่วยพี่น้องชาวสมุยให้สามารถยืนหยัดในช่วงเวลายากลำบาก และเตรียมพร้อมให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ต่อไปเมื่อถึงเวลา โดยงานออมสินเพื่อสมุย : SAMUI MODEL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี