BAM ปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการเติบโตธุรกิจ แต่งตั้ง “บัณฑิต อนันตมงคล” นั่งตำแหน่ง CEO
December 18, 2020
อนันดาฯ ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เกื้อกูลสังคมอย่างยั่งยืน
December 19, 2020

????????????????????????????????????

BAM รับรางวัล Best Deal of the Year Awards


????????????????????????????????????

 

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับมอบโล่เกียรติคุณในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการตัดสินพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ที่โดดเด่นสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรมครั้งสำคัญให้กับตลาด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563