AGE คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
December 19, 2020
Rado x ดีไซน์เนอร์เมื่องานศิลปะแทนที่ปัญญาประดิษฐ์ Rado True Square Undigital ผลงานการออกแบบโดย YOY คู่ดูโอ้นักออกแบบชาวญี่ปุ่น
December 19, 2020

WHAUPให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เยี่ยมชมโครงการ Reclamation Plant

คุณวรานล เหล่าสุวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

ในการเยี่ยมชมโครงการโรงงานบำบัดน้ำใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reclamation Plant) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)หรือ WHA EIE

พร้อมรับฟังข้อมูลความรู้เรื่องการลดผลกระทบจากมลพิษน้ำอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนการพัฒนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน