UAC มอบทุนการศึกษาประจำปี63
December 21, 2020
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เติมเต็มความสุขสนุกสนาน เตรียมต้อนรับปีใหม่ภายใต้ธีม “TheMarket Happiness Celebration 2021” วันนี้ – 31 ม.ค. 64
December 21, 2020

UAC คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 5 ปีซ้อน

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี (ที่ 2 จากขวา)

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ THAILAND SUSTAINABILITY INVESMENT (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน ภายในงาน SET Awards 2020 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในโอกาสที่ UAC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือ ESG และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนซึ่งนับเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ หุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่5 ของบริษัทฯ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย