การประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)
December 25, 2020
เอสซีจี ผนึกกำลังชุมชน และเครือข่ายเยาวชน จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ที่ชุมชนบ้านมดตะนอย จ.ตรัง
December 26, 2020

ชุบชีวิตอาหาร เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออิ่มสู่ชุมชนนางเลิ้ง กับโครงการ LINE MAN Wongnai SOS Rescue Kitchen

LINE MAN Wongnaiผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย, มูลนิธิ Scholars of Sustenance (Thai SOS) และ ผู้นำชุมชนวัดแคนางเลิ้ง ร่วมมือกันลดปริมาณการทิ้งอาหาร กับโครงการ LINE MAN Wongnai SOS Rescue Kitchen เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออิ่มสู่ชุมชนนางเลิ้ง

ถึงแม้ว่าเราจะทานอาหารเกลี้ยงจานแค่ไหน ตลอดเส้นทางของกระบวนการผลิตอาหารจนถึงขั้นตอนการประกอบอาหาร ก็ยังมีอาหารส่วนเกินหรือที่เรียกว่า Surplus Food เหลือทิ้งอยู่ดี ยืนยันได้ด้วยตัวเลขการสูญเสียอาหารบนโลกที่สูงถึง 1,300 ล้านตันต่อปี หรือ 30% ของปริมาณอาหารที่ผลิต เพื่อบริโภคทั้งหมด

จากที่มีเป้าหมายเดียวกันในการลดปริมาณการทิ้งอาหาร ทั้ง 3 องค์กรจึงร่วมมือกันทำโครงการ LINE MAN Wongnai SOS Rescue Kitchen เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออิ่มสู่ชุมชนนางเลิ้ง ขึ้นมา

LINE MAN Wongnai หวังว่าจะได้เป็นผู้ที่เริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนเห็นถึงปัญหา และช่วยกัน ยับยั้งปัญหาขยะที่เกิดขึ้น เรายังยืนยันที่จะให้ความสำคัญกับการจัดการ Zero Food Waste ผ่านการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และเชิญชวนทุกคนมาร่วมมือง่ายๆ ไปกับพวกเราด้วยการบริจาคเงินเพียงคนละ 20 บาท ให้กับมูลนิธิรักษ์อาหาร ประเทศไทย เพื่อเป็นค่าอาหารให้กับคนใน 107 ชุมชน ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิฯ (เท่ากับ เพียง 5 บาท ต่อ 1 มื้ออาหาร)

บริจาคและอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2WDNolR