ชุบชีวิตอาหาร เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออิ่มสู่ชุมชนนางเลิ้ง กับโครงการ LINE MAN Wongnai SOS Rescue Kitchen
December 25, 2020
กคช .พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2564 “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่าราคาประหยัด ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ได้มีที่อยู่อาศัยพร้อมที่ทำกิน
December 26, 2020

เอสซีจี ผนึกกำลังชุมชน และเครือข่ายเยาวชน จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ที่ชุมชนบ้านมดตะนอย จ.ตรัง

หญ้าทะเล

เอสซีจี ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน และเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าทะเลลดโลกร้อน
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดการขยะแบบคนเล” ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการรักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทะเลชายฝั่ง ช่วยฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
นายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอย
เยาวชนเเละชุมชนร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล

สำหรับกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการลงเรือไปวางทุ่นแนวเขตปลูกหญ้าทะเล สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเลตรัง และปลูกหญ้าทะเล จำนวน 4,000 ต้น ของชุมชนเครือข่ายปลูกหญ้าทะเลและโกงกางจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเยาวชนยิ้มแฉ่งการจัดการขยะจากอำเภอทุ่งสง กลุ่มบริหารจัดการน้ำอำเภอทุ่งสง และเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดตรัง ภายใต้การดูแล และให้คำแนะนำของเยาวชนต้นกล้าอันดามัน และมูลนิธิอันดามัน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันและต่อยอดในเครือข่ายชุมชน และเยาวชน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เอสซีจีได้ร่วมกับชุมชนทั่วประเทศปลูกหญ้าทะเลแล้วกว่า 30,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่

เยาวชนเเละชุมชนร่วมทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล
กิจกรรมไปวางทุ่นแนวเขตปลูกหญ้าทะเล
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ชุมชนยังได้มีการเรียนรู้การจัดการขยะจากชุมชนมดตะนอย ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เอสซีจี มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อผนึกพลังร่วมกันสร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นความสมดุลที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ ทั้งยังช่วยฟื้นคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ และส่งผลช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นต้นทุนสำคัญของทุกชีวิตนี้ให้คงอยู่ต่อไป