ทิพยประกันภัย จับมือ พีทีที สเตชั่น “เติมเต็มความห่วงใย ทุกการเดินทาง” ช่วงเทศกาลปีใหม่
December 28, 2020
AGE รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563
December 28, 2020

WHA GROUP รับมอบโล่เกียรติคุณ “หุ้นยั่งยืน”

นายพิรกร แสงรักษาเกียรติ ผู้จัดการอาวุโส Corporate Finance (ขวา) บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group)    รับมอบโล่เกียรติคุณสำหรับบริษัทจดทะเบียน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THAILAND SUSTAINABILITY INVESMENT (THSI) ภายในงาน SET Awards 2020 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสที่ WHA Group เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือ ESG  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  โดยจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้