WHA GROUP รับมอบโล่เกียรติคุณ “หุ้นยั่งยืน”
December 28, 2020
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ชวนโฟกัสกับความสุข จัดงาน “Food Truck Park” ในวันที่ 23 – 26 ธ.ค. 63 และ วันที่ 31 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค.64 ณ ชั้น G ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ย่านราชประสงค์)
December 28, 2020

AGE รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563

นางสาวปณิตา ควรสถาพร (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

โดยมีนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ในงาน “The State of Corporate Sustainability” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ AGE ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด ซึ่ง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว