ไอเดียรักษ์โลกไม่ใช่กระแส แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “อัตลักษณ์” ให้กับแบรนด์
January 29, 2021
ความยั่งยืน เริ่มต้นจาก “ก้าวแรก”ด้วยหลักคิด EPR
January 29, 2021

สายแรกของไทย เรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ เส้นทางคมนาคมสีเขียว กทม.

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับ เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ริเริ่มเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนด้วยจำนวน 8 ลำ เติมเต็มไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญใน 11 ท่าเรือ ที่สำคัญเชื่อมต่อการเดินทางไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อในแบบ “รถ ราง เรือ”

เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม วางแนวคิดเพื่อสร้างเส้นทางคมนาคมสีเขียวด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไร้ฝุ่นควัน และไม่สร้างมลภาวะทางเสียง ทั้งนี้ยังถือได้ว่า เรือไฟฟ้าสายนี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายแรกของประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม คือ ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มุ่งฟื้นฟูการสัญจรทางน้ำให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และทำให้คลองสายหลักของกรุงเทพมหานครสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มประโยชน์ ที่สำคัญยังสร้างภาพจำที่ดี เพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างน่าสนใจ

เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษมมีเส้นทางเดินเรือทั้งหมด 11 ท่าเรือ โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้า MRT ที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง เชื่อมต่อรถไฟชานเมืองที่ท่าเรือรถไฟหัวลำโพง เชื่อมต่อเรือแสนแสบที่ท่าเรือกระทรวงพลังงาน และเชื่อมต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือตลาดเทวราช รวมระยะทางทั้งสิ้น 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีตลอดสาย

โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ให้บริการ 30 ที่นั่ง ติดตั้งชูชีพ และรองรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ มีระบบจีพีเอสติดตามตำแหน่งเรือ รวมทั้งกล้อง CCTV ภายในเรือยังมีไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมกันนี้ยังรองรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ 1 คัน ทำความเร็วได้สูงสุด 17 กม./ชม. มีเครื่องยนต์ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่องยนต์ และแบตเตอรี่ Li-on NMC ขนาดรวม 42 กิโลวัตต์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง สามารถให้บริการได้นาน 4 ชั่วโมง

เรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ถือเป็นมิติใหม่ของการขนส่งสาธารณไทย ซึ่งนอกจากสร้างความสะดวกสบายยังตอบโจทย์เทรนโลกในเรื่องพลังงานสะอาด ที่สำคัญยังตอกย้ำสู่การเป็น Smart City ในอนาคตได้อย่างสอดรับตามกลยุทธ์ Green Bangkok