ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง ในโครงการศึกษาการนำน้ำเสียชุมชนที่บำบัดแล้ว ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
February 18, 2021
โอบี ประเทศไทย จัดทำโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love
February 19, 2021

TIP มอบชุด PPE และอุปกรณ์การแพทย์ ให้บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมือ COVID-19

คุณบุญจิรา  โสตถิทัต   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     คุณชณิตพิณณ์ แก้วสวรรค์  ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  ทิพยประกันภัย  มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล  อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ฯลฯ   ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลรักษาผู้ป่วย  โดยมี รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  และ  คุณสุกัญญา  คุณกิตติ  หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน   เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ