“ซีแพค” ผนึกกำลัง “สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)” เปิดจุดรับซื้อใบอ้อย เสริมรายได้เกษตรกร ลดปัญหา PM 2.5
February 24, 2021
สัญญาณอันตราย “วิกฤตน้ำ” ปี 2564 ไทยเผชิญภัยแล้งหนัก-น้ำเค็มรุก กระทบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ พืชผลเสียหายตัดโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรที่กำลังเติบโตสร้างรายได้เข้าประเทศ
February 25, 2021

โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ ร่วมสนับสนุนชุมชน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ สนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ  รับมอบโดยคุณสุชาติ รักซื่อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ  ซึ่งทางโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนชุมชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา