ไม่ว่าใครก็ถูกใจ ซัมซุง กาแลคซี่ เอ ซีรี่ส์ ใหม่ A32, A52 | A52 5G และ A72 ตอบโจทย์ ตรงใจ สายไหนก็เลิฟ
March 24, 2021
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The 14th National Conference of Economists) ด้วยระบบออนไลน์
March 24, 2021

คาร์กิลล์ สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์อาหารสดในโครงการ ออลฟู้ดส์สู้โควิด

นายอัครฤทธิ์ บุญทวี ผู้อำนวยการธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์อาหารสดมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต ตลอดจนผู้พิการในชุมชนเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว จังหวัด สมุทรปราการ  ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ออลฟู้ดส์สู้โควิด” ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและโภชนาการได้กว่า 700 คน 16 หมู่บ้าน ด้วยคุณภาพของอาหารสดจากออลฟู้ดส์ มาเก็ต (Alfoods Market) และผลิตภัณฑ์ไก่ Sun Velleyที่ได้ทั้งความสด คุณค่าทางโภชนาการ และความอร่อย สอดคล้องกับนโยบายหลักของคาร์กิลล์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างมาตรฐานการครองชีพ และส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน