“รสดี” สูตรปรับปรุงใหม่ หอม อร่อยมากขึ้น และแนะนำน้องใหม่ “รสดี สูตรลดโซเดียม” พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “หมาก-คิม” ในหนังโฆษณาตัวใหม่
April 23, 2021
เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ เปิดตัว “Pharmica Plaster” แผ่นแปะบรรเทาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
April 26, 2021

TPBI ส่งมอบถุง 30,000 ใบ สำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ตอบโจทย์แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี้ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPBI จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ ถุงสำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว จำนวน 30,000 ใบ เพื่อใช้สำหรับแยกขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีให้กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ต่อในส่วนของสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด กทม.

นายสมศักดิ์ เล่าว่า การส่งมอบถุงสำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วน” ที่ทาง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับ TPBI ในการลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมผ่านการออกแบบเป็นตัวสินค้า รวมถึงระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง

ทั้งนี้พลาสติกทุก 1 กิโลกรัมที่รับบริจาค โครงการฯ จะตอบแทนเป็นเงิน 5 บาท บริจาคให้กับองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมต้องการให้โครงการดำเนินการบริจาค โดยจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายไตรมาส และไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ