อเมริกันสแตนดาร์ด ชวนคนไทยไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ส่งเสริม 7 สุขนิสัยรักความสะอาด ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญใหม่ “Protect what matters most. Start with HygieneClean™”
April 27, 2021
ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สู้ภัยโควิด-19
April 28, 2021

BAM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.5125 บาทต่อหุ้น

วันนี้ (27 เมษายน 2564) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19     ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ             ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5125 บาท พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564