โลตัส จับมือ SME D Bank และ สสว. จัด Online Business Matching ทุกเดือน ดันสินค้า SME ไทยขึ้นห้าง ฝ่าวิกฤติโควิด-19
May 7, 2021
สมเด็จพระวันรัต หนุนโคก หนอง นา เตรียมมอบที่ดินให้กรมการพัฒนาชุมชน ช่วยสงเคราะห์เด็กและประชาชน
May 10, 2021

กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสบริจาคที่นอนรองรับผู้ป่วยโควิด-19
พร้อมเร่งผลิตเพิ่มต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการ

กลุ่มบริษัทในเครือที่นอนโลตัส ได้บริจาคที่นอนและเครื่องนอน ให้แก่โรงพยาบาลสนามต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,527 ชุด และกำลังเตรียมจัดส่งให้โรงพยาบาลสนามอื่นๆ อีกกว่า 6,189 ชุด รวมแล้ว 11,716 ชุด เป็นมูลค่ากว่า 65,281,552 บาท

ทั้งนี้ ทาง LOTUS Bedding Group ยังคงเร่งผลิตที่นอนและเครื่องนอนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของพี่น้องชาวไทยในโรงพยาบาลสนามอื่นๆ ที่กำลังติดต่อเข้ามา

ติดต่อรับบริจาค: 06-3845-2748