เลขาธิการ คปภ. อนุมัติแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ขานรับมติ ครม. ที่เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 311.41 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยธรรมชาติ
May 13, 2021
แกร็บ ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ มอบส่วนลดค่าส่งอาหารสำหรับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิดระลอก 3
May 14, 2021

“บริษัท ซีพี คอนซูเมอร์ฯ ร่วมใจ สู้ภัยโควิค-19”

CPCP ร่วมมอบสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนสูภัยโควิค-19

โดยมี พล.ณ.อ. ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสถาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปนประธานในพิธีรับมอบ

วันที่ 12 พค.2564 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี