“ล้านสิทธิ์แรก” เต็มแล้ว โครงการ “TIPห่วงไทย สู้ภัยโควิด” ฟรี ประกันแพ้วัคซีน ประชาชนแห่ลงทะเบียนครบล้านสิทธิ์ในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือน ทิพยประกันภัยช่วยต่อไม่รอแล้ว อัดเพิ่มให้อีก ล้านสิทธิ์ทันที ลงทะเบียนได้ถึง 31 พ.ค.นี้
May 15, 2021
กคช. แนะนำลูกค้าใช้บริการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19
May 17, 2021

S&P ได้รับการรับรอง IPHA สร้างความมั่นใจ
“โรงงานอาหาร และเบเกอรี่ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากโควิด-19”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร และเบเกอรี่ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA – Industrial and Production Hygiene Administration” จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ว่าเป็น ‘สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ Covid-19 ในสถานที่ กระบวนการผลิต และบุคลากรอย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ ของโรงงานอาหาร และเบเกอรี่ S&P ครบทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานอาหาร 1 แห่ง และโรงงานเบเกอรี่ 3 แห่ง’ สร้างความมั่นใจได้ว่า S&P มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สูงสุดตลอดทั้งกระบวนการผลิตอาหารและเบเกอรี่ พร้อมที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย และร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน