เคทีซีเปิดรับบริจาคคะแนน KTC FOREVER ผ่าน 3 มูลนิธิ สู้วิกฤตโควิด-19 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย
May 18, 2021
Green Product สุขภาพดี ที่คุณซื้อได้
May 18, 2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   

โดย เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่พระราชทานมีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ได้แก่

  1. Advancev Hemodynamic monitor( เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง)
  2. BIS Module (เครื่องวัดกาซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก)
  3. ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต (IntelliVue Information Center iX)
  4. Defibrillator (เครื่องกระตุกหัวใจ)
  5. รถเข็นทำการพยาบาล
  6. Warm Touch (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย)
  7. ตู้เย็นแช่ยา 12Q
  8. BP Monitor (เครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือด)
  9. Monitor MP5 (เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ)
  10. Low power suction unit (เครื่องดูดเสมหะ)

เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้