บ้านปู เพาเวอร์เผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 64 กำไรมั่นคง พร้อมขยายพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าอย่างสมดุลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
May 20, 2021
ทีทีบี ออลล์ฟรี ตอกย้ำบัญชีวิถีใหม่ที่ให้ความคุ้มครอง คุ้มค่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง ยังคงให้ฟรี! ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ พร้อมส่งมอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้ลูกค้าถึง 2 ล้านรายในปีนี้
May 20, 2021

พม.เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนเป็นอย่างมากของประชาชน ทั้งเด็กและคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง จึงได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น โดย สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมาก  อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (มหาชน) บริษัท ลัคกี้    ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ บริษัทสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ได้บริจาคเตียงกระดาษ โดยมี บริษัทไทยรัฐ โลจิสติคส์ จำกัด ในเครือไทยรัฐกรุ๊ป เป็นผู้ขนส่งเตียงไปยังโรงพบาบาลสนามแก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ล่าสุดยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์และน้ำดื่มตราช้าง ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี  คุณแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วย คุณอังคณา ใจกิจสุวรรณ คุณอนันต์ ดนตรี เป็นผู้รับมอบจาก      คุณภาวินี ไชยสิทธิ์   ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร TCC Private    คุณมนตรี ศรีสกุลเมฆี, คุณพงศ์เกษม  บุรินทรามาตย์  เพื่อนำไปช่วยเหลือ “กลุ่มเปราะบาง” อาทิ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในชุมชน 50 เขตของพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19