การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021
May 26, 2021
พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 179 วันวิสาขบูชา
May 27, 2021

We Change World Change

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงานเสวนากิจกรรม We Change World Change “เราเปลี่ยน โลกเปลี่ยน” “ปลุกพลัง ปรับพฤติกรรม สร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม” ของกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งออกอากาศผ่าน Facebook Live งานเสวนานี้เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งการใช้ฉลากเขียว (ฉลากสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้งานเสวนาได้รับเกียรติจาก พ.ญ.หรรษา รักษาคม ผอ. สำนักฯ และ ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เข้าร่วมเสวนาด้วย จะออกอากาศ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก