“รูเนะสุ ทองหล่อ 5” คอนโดจิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆ”
March 29, 2017
นันดาฯ Top up โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 115
March 29, 2017
เลคิเซ่

ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ CFO เลคิเซ่กรุ๊ป (LeKise)

ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ CFO เลคิเซ่กรุ๊ป (LeKise) เลคิเซ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าของคนไทยมายาวนานมากกว่า 49 ปี เข้ารับรางวัล"สตรีตัวอย่างแห่งปี" สาขา "การบริหารจัดการธุรกิจเอกชนดีเด่น(อุปกรณ์แสงสว่าง)" ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยรางวัลไทย “Thai Award” โดยมีฯพณฯพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ งานนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมกองทัพ อากาศ ถนนพหลโยธิน โดยมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก