ไทยวิวัฒน์ ดีเดย์ “Thaivivat Application” 1 ก.ค.นี้ อีกขั้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
July 7, 2021
คาลเท็กซ์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
July 8, 2021

ออมสินขอเป็นกำลังหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย – Community Isolation”

ออมสินขอเป็นกำลังหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย – Community Isolation” เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยโควิดให้มีที่พักที่เหมาะสม ได้รับการดูแล ได้รับยาที่จำเป็น ลดการแพร่เชื้อต่อ และคอยส่งต่อเข้า รพ.หากอาการรุนแรงขึ้น / ยามนี้ช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับ

#GSBsocialbank
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#108ปีธนาคารออมสิน