ออมสินขอเป็นกำลังหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอย – Community Isolation”
July 7, 2021
“ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน” ตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับปรึกษาซ่อมแซมบ้านฟรี! ให้กับผู้ประสบภัยจากโรงงานระเบิดย่านกิ่งแก้ว
July 8, 2021

คาลเท็กซ์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย นายณรงค์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ผู้จัดการคลังน้ำมันร่วมสงขลา (ซ้าย) มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น จำนวน 253,500 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้