สยามอะเมซิ่งพาร์ค คลายทุกข์แรงงานก่อสร้าง
July 8, 2021
เกรท วอลล์ มอเตอร์ น้อมเกล้า ฯ ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
July 8, 2021

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี รับมอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อมาเวล จำนวน 4 ชุด

นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นำผู้บริหาร  และคณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมรับมอบเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อมาเวล จำนวน 4 ชุด และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม  2564 ณ บริษัท มาเวล คอร์เรชั่น จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี