‘ยิ่งลักษณ์’ เผย มีเวลาปลูกผักกินเอง ชวน ปชช.ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
June 5, 2017
Gossip News : GSB เดินสาย Troop ประชาสัมพันธ์โครงการ
June 6, 2017

เซ็นทรัล ผนึกกำลังภาครัฐจัดกิจกรรม ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก’


บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมบรูณาการความรู้ผ่านนิทรรศการสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ ลานอีเดน2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” โดยความร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment Programme (UNEP) มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน(3R) มาบรูณาการความรู้ผ่านนิทรรศการสิ่งแวดล้อม

โดย ศ.กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า นโยบายด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัลตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการดำเนินธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Central Group Lovers The Earth รณรงณ์ปลูกฝังมห้บุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่าเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงกับธรรมชาติในทุกทิศทาง การมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพียงปรับเปลี่ยนมุมมองการดำเนินชีวิตก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวเรามากขึ้น สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวทางทะเล ในแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Explore Underwater World through the Lens” สัมผัสประสบการณ์ใต้น้ำผ่านเลนส์ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำแบบอนุรักษ์ทะเล กับ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ (ช่างภาพสารคดีชื่อดัง) และ Creative Reuse ร่วมประดิษฐ์ของที่ระลึกสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (Upcycling) โดย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใครที่สนใจสามารถไปได้ที่ ลานอีเดน ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.60

 
ฮ้วยอัน