GreenlifeplusTV : EP.18 Run For Dad
June 29, 2017
IT Gadget : Accessary for Runing
June 29, 2017

ดูแล “น้ำ” ด้วยหัวใจ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยอย่าง “ยั่งยืน”

“น้ำ” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็น การดำรงชีวิต ในแง่ของการดื่ม กินและใช้งาน รวมทั้งการสร้างพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ฝ่ายผลิตไปจนถึงการสร้างสินค้า ถือได้ว่าทรัพยากรดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งในทุกวัน เปรียบเสมือนดั่งลมหายใจของโลกเพราะ 3 ใน 4 ของโลกน้ำคือส่วนประกอบหลัก ฉะนั้นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำคือสิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องพึงตระหนักและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และในวันนี้ คอลัม Green Saving ขอนำพาทุกท่านไปพบกับแนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด วิธีการตรวจสอบการแตกรั่วของประปาในอาคาร และผลลัพธ์ที่ทุกคนมักมองข้ามในเรื่อง การสูญเสียจากการรั่วไหลของน้ำ จากสาระน่ารู้ของการประปานครหลวง เพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีให้กับประชาชนสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการรักษ์น้ำในยุคปัจจุบันได้อย่างสร้างสรรค์ คุ้มค่า และชาญฉลาด

“ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” วิธีการประหยัดสำหรับการใช้น้ำแบบง่ายๆในชีวิตประจำวัน ตามแบบฉบับของการประปานครหลวงนั้น ประกอบไปด้วย

1.การอาบน้ำ ควรเลือกใช้ฝักบัวแทนการใช้ขันหรืออ่างอาบน้ำเพราะสิ้นเปลืองทรัยากรสูงถึง 110-20 ลิตร

2.โกนหนวด คุณผู้ชายทุกคนควรรู้ไว้ว่า ในทุกครั้งที่โกนหนวดควรใช้กระดาษที่ย่อยสลายง่ายเช็ดให้สะอาดก่อน จึงจะใช้น้ำ ซึ่งนอกจากประหยัดน้ำยังลดการเกิดความอุดตันของท่อระบายน้ำ ขณะเดียวกันเราควรล้างมีดโกนหนวดในแก้วจะประหยัดกว่าการล้างโดยตรงจากก๊อก

3.การแปรงฟัน เราควรเลือกใช้ภาชนะจากแก้วในการแปรงฟัน เพราะภาชนะดังกล่าวใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตร ขณะเดียวกันหากเราปล่อยให้น้ำไหลจากก็อกตลอดเวลาจนกว่าจะแปรงสีฟันเสร็จ คาดว่าเราจะสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลืองประมาณ 20-30 ลิตรต่อครั้ง

4.การซักผ้า ในขณะที่ซักผ้าเราไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ เพราะอาจจะสูญเสียทรัพยากรน้ำสูงถึง 9 ลิตรต่อนาที ดังนั้นวิธีการแบบง่ายๆคือการรวบรวมผ้าไว้ครั้งละเยอะๆและดำเนินการซักทีเดียวจะคุ้มกว่า ซึ่งสามารถใช้ได้แบบซักมือและซักเครื่อง

5.การล้างจาน เราควรเช็ดคราบสกปรกจากภาชนะออกก่อน หลังจากนั้นค่อยนำมาล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดการใช้พลังงานน้ำได้ดีเลยทีเดียว

6.การรดน้ำต้นไม้ เราควรใช้ฝักบัวรดน้ำแทนการใช้สายยางที่ต่อตรงจากก็อกน้ำ แต่ถ้าหากมีพื้นที่กว้างการเลือกใช้สปริงเกลอร์คือคำตอบที่ดีในการจัดการน้ำ 7.การล้างรถ เราควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตรต่อครั้ง หลากหลายวิธีที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งสำหรับการประหยัดน้ำแบบง่ายๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งเราทุกคนสามารถร่วมมือกันได้

อย่างไรก็ดีนอกจากวิธีการประหยัดน้ำที่เริ่มจากตัวเรา อีกหนึ่งเทคนิคที่จำเป็นต้องใส่ใจและสอดส่องอยู่เสมอ คือ การตรวจสอบการแตกรั่วของประปาสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งขั้นตอนง่ายๆที่เราสามารถทำได้สำหรับการตรวจสอบนั้นควรเริ่มจาก ปิดก๊อกน้ำทุกจุดในอาคารหรือบ้านและลองสังเกตดูหน้าปัดมาตรวัดน้ำ หากมีการเคลื่อนไหวของตัวเลขแสดงว่ามีการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์เกิดขึ้น สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่มักเกิดการรั่วส่วนใหญ่มาจากสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ต่างๆในห้องน้ำ อาทิ ฝักบัว ก็อกน้ำ โถส้วม และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำพวกเครื่องซักผ้า ดังนั้นเราควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของสุขภัณฑ์ต่างๆ หากเกิดการรั่วซึม ควรซ่อมแซมในทันที

ซึ่งผลเสียเมื่อเกิดการรั่วซึมของน้ำนั้น บางคนอาจจะมองว่าเล็กน้อย แต่ทว่าหากก็อกน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา เราจะสูญเสียทรัพยการน้ำสูงถึง 1,500 ลิตร (1.5 ลูกบาศก์เมตร) ต่อเดือน ทั้งนี้ก๊อกน้ำที่ปิดไม่สนิท จนเกิดน้ำรั่วไหลเป็นสาย จะสูญเสียน้ำไม่น้อย กว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ขณะเดียวกันเมื่อชักโครกที่ลูกลอยปิดไม่สนิท มีน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลา จะสูญเสียน้ำกว่า 30 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

ถือได้ว่าน้ำทุกหยดที่มักถูกมองข้าม คือ อนาคตของลูกหลานของเรา ดังนั้นการเริ่มใส่ใจในการประหยัดและลดการใช้พลังงานน้ำ ควรเริ่มจากตัวเรา ครอบครัว ต่อยอดสู่ทุกภาคส่วนในสังคมสำหรับการเริ่มกันบูรณาการและปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อวางรากแก้วการรักษ์น้ำให้เป็นวัฒนธรรม อันจะนำมาสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำในอนาคตต่อไป

น้ำ 5
น้ำ 6
ฮ้วยอัน