Travel : ฝนนี้ที่….น่าน เที่ยวงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”
July 11, 2017
วาเลอรี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ อาคารสำนักงานไฮเอนด์ – 1 เดียวบนเทพารักษ์ จัดโปรโมชั่นใหม่ Free Voucher ห้างฯดัง 3 ล้านบาท !!
July 11, 2017

Green Innovation : “คีนส์” ผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรมสีเขียว

IMG_7481

นวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ “นวัตกรรม” เป็นการใช้ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี เพื่อการคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ซึ่งโลกในปัจจุบันนี้หากองค์กรใดไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว

“คีนน์” เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ที่ต้องการปรับกระบวนการผลิต การทำงาน การใช้ชีวิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย คีนส์ มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา ภายในขั้นตอนเดียว

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาจุลินทรีย์เชิงพาณิชย์เพื่อสิ่งแวดล้อม บอกเล่าทีมาของ การคิดค้นผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากผลงานวิจัยทางวิชาการ "บำบัดน้ำมันในดินและในทะเล" โดยนำหลักการคิดค้นผลิตภัณฑ์มาจาก การนำจุลินทรีย์มาใช้ร่วมกับสารสกัดจากข้าวโพดเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ความสะอาดปราศจากส่วนผสมที่เป็นสารเคมี

โดยผลิตภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถูกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลในตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีอยู่ในตลาดเป็นสารเคมี เมื่อนำมาใช้นานๆ จะเกาะเป็นก้อนเช่นเดียวกับการทำสบู่ และเมื่อใช้ไปอย่างต่อเนื่องจะทำให้ท่อตัน เพราะสารเคมีจะไปขจัดจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และไม่มีการย่อยสลายนั่นเอง

หากจะเข้าใจง่ายๆ ผลิตภัณฑ์ของ “คีนน์” เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม bioorganic ซึ่งประกอบไปด้วย "จุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เอนไซม์ สารสกัดจากพืช" และปราศจากจากสารเคมี 100% ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ตั้งแต่บ้านพักอาศัยจนถึงระดับอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ โดยผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ bioorganic ของ “คีนน์” ยังผ่านการรับรองตามมาตรฐานผลิตสินค้าฮาลาล สามารถนำไปใช้ทำความสะอาดในร้านหรืออุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการนำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบัน "คีนน์” มีลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปั้มเอสโซ่ ร้านอาหารเอสแอนด์พี ร้านอาหารแบล็คแคนย่อนฮอลศูนย์บริการฮอนด้า ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าทุกสาขา

ด้วยเป้าหมายสำคัญ เป็นผู้นำด้านการคิดค้นนวัตกรรมจุลินทรีย์พาณิชย์เพื่อสิ่งแวดล้อมรายเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และต้องการสร้าง “คีนน์” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน คีนส์ เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ แต่ยังมีความคาดหวังที่จะสร้าง “คีนน์” " ให้เป็นแบรนด์สายเลือดไทย ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นวัตกรรมนี้ช่วยผู้ประกอบการ หรือนิคมอุตสาหกรรม สบายใจได้ว่า กระบวนการทํางานในโรงงานสามารถใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นมิตรกับชุมชน ทําให้มลภาวะลดลงและสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถนํา “ธุรกิจสีเขียว” เป็นจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจได้

 
ฮ้วยอัน