ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ปตท. มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PTT Blue Card
July 13, 2017
เปิดแมพ! ‘ร้านลาบ’ อันเลื่องลือ ที่อัยการอยากให้ไปส่ง เห็นบรรยากาศ ถึงว่าทำไมอยากไป
July 13, 2017

มรดกโลก ‘เขาใหญ่-อยุธยา’ รอด ‘ภาวะอันตราย’ เตรียมขึ้นทะเบียน ‘พระธาตุพนม’ – คาด 3 ปีชัด

“ป่าเขาใหญ่-นครประวัติศาสตร์อยุธยา” ไม่ถูกจัดมรดกโลกในภาวะอันตราย เตรียมเสนอ “พระธาตุพนม” ขึ้นต่อ คาดเรียบร้อยใน 3 ปี

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ที่เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อวันที่ 2-12 ก.ค.2560 ได้มีมติเห็นชอบรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทย 2 แห่ง โดยไม่จัดให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติเห็นชอบรายงานข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งจัดส่งก่อนวันที่ 15 เม.ย.2560 ได้แก่ พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ไทยจัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อศูนย์มรดกโลก เพื่อนำเสนอต่อศูนย์ฯ องค์กรที่ปรึกษา และคณะกรรมการมรดกโลก พิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

“คณะกรรมการฯ ได้ชื่นชมการดำเนินการของไทยในการจัดทำมาตรการด้านต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และรักษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) ของแหล่งมรดกโลก ส่วนขั้นตอนต่อไปของการนำเสนอพระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ทาง จ.นครพนม จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป” นางรวีวรรณ กล่าว

นางรวีวรรณ กล่าวว่า ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และยังไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากมีปัญหาการอยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง และแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ส่วนพระธาตุพนม ได้บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก โดยคาดว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยภายใน 3 ปี

อนึ่ง พื้นที่ที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายของไทย จำนวน 2 แห่งในครั้งนี้ คือ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 2548 ส่วนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2534

Credit: GreenNews
 
ฮ้วยอัน