ชม ชิม ชอป สินค้าอายิโนะโมะโต๊ะ งาน “Thailand Industry Expo 2017”
July 19, 2017
ชู ‘ศาสตร์พระราชา’ บนเวทีสมัชชาอาหารโลก ‘ไทย’ พร้อมหนุน FAO รับมือ Climate change
July 20, 2017

อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ ชวนน้องๆ กินผัก


อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้งคลับ ร่วมส่งเสริมให้เด็กๆกินผักเพื่อโภชนาการที่ดี ภายใต้แคมเปญ “รสดี...กินผัก” ล่าสุดเปิดครัวต้อนรับคู่แม่-ลูก กว่า 50 คน ร่วมทำเมนู “ขนมจีบซ่อนผัก” พร้อมเรียนรู้หลักโภชนาการและเทคนิคการรังสรรค์เมนูผักแสนอร่อยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับคุณลูกที่ไม่ชอบการทานผัก จาก ผู้ช่วยศาตราจารย์สุวรรณี อาจหาญณรงค์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการนำเอาความเชี่ยวชาญหลักด้าน “ความอร่อย” ของอายิโนะโมะโต๊ะมาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้สังคม สอดรับกับนโยบาย “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” อันเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดปฎิบัติเสมอมา

กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ครัวอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ ชั้น 15 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 
ฮ้วยอัน