ทช.ทวงคืนป่าชายเลน 1.5 หมื่นไร่ ทะลุเป้าปี 60 ผนึกหน่วยงานมั่นคงจับรุกป่าสงวน ‘สุราษฎร์’
July 21, 2017
เคทีซีจัดเวิร์คช็อปประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนิสิต – นักศึกษาในโครงการ KTC LEARN & EARN
July 21, 2017

ไอคอนสยาม เสริมแกร่งมันสมองของชาติเป็นปีที่ 2 มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


ไอคอนสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย และคณะโบราณคดี สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาไอคอนสยาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา และ ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยในปีนี้ ไอคอนสยามได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 450,000 บาท และทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ปีละ 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่คณะโบราณคดี สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษา 2 ทุน มูลค่าทุนละ 180,000 บาท และทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษา ปีละ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

ตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาไอคอนสยาม ประจำปี 2560 กล่าวว่า “พวกเราขอขอบคุณ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ที่จัดโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้น ในฐานะตัวแทนของผู้รับทุนการศึกษาไอคอนสยาม พวกเรารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการศึกษานี้ ทำให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ พวกเราขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยและพิพิธภัณฑสถานศึกษา มาพัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยอีกด้วย”

 
ฮ้วยอัน