อียูเริ่มแบนเครื่องดูดฝุ่นกินไฟ-เสียงดังเกินมาตรฐาน
September 4, 2017
“เอสซีจี เอ็กซ์เพรส” เข้าปั๊ม “ปตท.” ลุยเปิดบริการรับพัสดุ
September 6, 2017

คอมแพ็คเบรก คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2559

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกคอมแพ็ค ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายวิสุทธิ์ สว่างพุทธคุณ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2559 จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จด้านการส่งเสริมพัฒนาฝีมือให้กับบุคลากรของตนเอง และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพตลาดแรงงานของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ถือเป็น 1 ใน 59 องค์กรทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้รับรางวัลดังกล่าว นับเป็นเครื่องสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของบริษัทในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่จะส่งผลต่อภาพรวมด้านการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงด้านแรงงานของประเทศต่อไปในอนาคต

 
ฮ้วยอัน