จีนวางแผนจะห้ามผลิตและขายรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล
September 12, 2017
‘Bulk Market’ เขตปลอดพลาสติก ร้านชำสุดเก๋ … สตาร์ทอัพสุดกรีน
September 12, 2017

โครงการ "พาน้องไปดูพี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักกีฬาคนพิการก้าวไกลและยั่งยืน"

นายชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (คนที่สี่จากขวา) พร้อมด้วย นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬานพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (คนกลาง) และคณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการ "พาน้องไปดูพี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักกีฬาคนพิการก้าวไกลและยั่งยืน" มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 23 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการและนักกีฬาคนพิการรุ่นใหม่ๆ ได้ไปดูรุ่นพี่แข่งขันกีฬา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ห้องประชุม ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา

 
ฮ้วยอัน