BAM Property Design Contest # 2
September 22, 2017
ธนาคารกรุงศรี ร่วมลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 650 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ สุขุมวิท 50
September 22, 2017

บราเดอร์ จัดกิจกรรม ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9’

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมคณะผู้บริหาร, พนักงาน, ลูกค้า, รวมทั้งคู่ค้าและนักเรียนอาสาสมัครร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ ‘บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ครั้งที่ 9’ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งที่ 2 จ.สมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และฟื้นฟูชายฝั่งทางทะเลของไทย หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ ‘บราเดอร์ เอิร์ธ’ ทุกประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกลับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสู่โลก

 
ฮ้วยอัน