“วอริกซ์” ชวนแฟนบอลทุกคนเก็บเสื้อแห่งความทรงจำไว้ตลอดไป “LOVE KING 9 FOREVER”
October 12, 2017
JW Group พร้อมลงทุนในการพัฒนาที่ดินในเขตมีนบุรี เพื่อเป็นแหล่งที่พักอาศัยในอนาคตอันใกล้ พร้อมรองรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู
October 16, 2017

สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทย-จีน โอกาสโตอย่างยั่งยืน”

สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทย-จีน โอกาสโตอย่างยั่งยืน” ณ ห้องสัจจา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมอภิปราย อาทิ คุณจาง ซินหง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน (CNTA) ประจำประเทศไทย คุณชาติ จันทนประยูร ประธานสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย คุณนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคาร TMB และ รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

 
ฮ้วยอัน