บมจ. ช ทวี (CHO) ได้รับรางวัลThailand Sustainability Investment ( THSI ) และ Outstanding Sustainability Awards 2017
November 13, 2017
ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล Contact Center ชั้นนำของประเทศ
November 14, 2017

Chosen Group เปิดตัว EV-Box เครื่องชาร์ตไฟรถยนต์อัจฉริยะ เตรียมพร้อมมุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานทางเลือก

กลุ่มบริษัท Chosen Group ดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ เดินหน้าด้วยแนวทางธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยพลังงานทางเลือก ควบคู่กับโมเดล CSV (Creating Shared Value) คือ การพัฒนาและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม และความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายแขนง เพื่อการขับเคลื่อนให้สังคมใช้พลังงานทางเลือกทดแทนทรัพยากรที่กำลังจะหดหาย พร้อมผลักดันการเป็นต้นแบบที่ดีตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเป็นฟันเฟืองที่มีส่วนช่วยให้เกิดความก้าวหน้าอีกขั้นของประเทศอย่างยั่งยืน

ดร. กฤษณะ บุหลัน ที่ปรึกษากรรมการผู้บริหาร และพัฒนาธุรกิจของ Chosen Group กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่สังคม Smart City ที่ประกอบด้วย ด้านดิจิทอล, ระบบนิเวศวิทยา (Ecology), พลังงานทดแทน (Alternative Energy) เป็นต้น ซึ่งในขณะเดียวกันหลายองค์กรยังมุ่งเน้น และเดินหน้าธุรกิจที่ไม่เพียงสร้างผลกำไรสูงสุด แต่ดำเนินงานไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (Maximize Profit based on Corporate Social Responsibility) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการขมวดรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดตั้งกลุ่มบริษัท Chosen Group ได้แก่ Chosen Technology Co., Ltd., Chosen Energy Co., Ltd. และ Chosen Agro Co., Ltd. โดยดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในรูปแบบของ One Stop Solution อย่างชาญฉลาด และประหยัดคุ้มค่า ด้วยแนวคิดการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอัจฉริยะในทุกมิติ

 
ฮ้วยอัน