กรม สบส.ร่วม สสจ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด และตำรวจ ลุยตรวจคลินิกตอกเส้น
November 23, 2017
เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส (SMPP) ปั้นโปรเจกต์ยักษ์ SELVE SRINAKARIN – THEPHARAK คอนโดสไตล์รีสอร์ทติดรถไฟฟ้าสีเหลือง0เมตร
November 23, 2017

อธิบดี กรม สบส. มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน แก่ อสม. จ.ร้อยเอ็ด

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบนโยบายสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุม 5 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค และการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งขอขอบคุณ อสม.ทุกท่านที่ร่วมเป็นจิตอาสาในช่วงที่ผ่านมา และขอเชิญชวน อสม.ทั่วประเทศร่วมเป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

ทั้งนี้ อธิบดี กรม สบส. ได้เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้มอบเสื้อ อสม. จำนวน 100 ตัวและรองเท้าบูท จำนวน 300 คู่ ณ บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
ฮ้วยอัน