Green Life Style Issue 15 : November 2017
November 25, 2017
หุ่นยนต์ ความกังวลด้านแรงงานและอุตสาหกรรมไทย
November 27, 2017

ไลออนส์เชียงใหม่ ร่วมใจ "ก้าวคนละก้าว" ร่วมกับ ตูน บอดี้แสลม จัดซื้ออุปกรณ์ การแพทย์ให้ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ

ไลออนส์เชียงใหม่ร่วมใจ "ก้าวคนละก้าว" ร่วมกับ ตูน บอดี้แสลมจัดซื้ออุปกรณ์ การแพทย์ให้ 11โรงพยาบาล ทั่วประเทศ 1 ในนั้นมี รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่กำหนดการ:วันที่2 ธค 60 เวลา 14.00-17.00น.ณ. คาเฟ ดิ มิวเซี่ยม(ตรงข้ามอนุสาวรีสามกษัตริย์) ร่วม "ประมูลของรักของหวง" จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลลงทะเบียนร่วมงาน. 200. บาท

หมายเหตุ: นายกฯ 18 สโมสร จ.เชียงใหม่ ช่วยกรุณา ประชาสัมพันธ์สมาชิก ในสโมสร ร่วม บริจาค ของ รัก ของ หวง้เพื่อนำเข้าร่วมประมูล ตามโครงการ ดังกล่าว นำส่งสิ่งของได้ที่ ล.ระพีพรรณ บ. เดโชโย่ ภายในวันที่30 พย 2560

 
AW-Pro-feminie-1208x300px