งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน”
December 13, 2017
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมส่งมอบโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ปีที่ 28
December 13, 2017

กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ ร่วม ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนเชิงรุก พร้อมเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ - เซบู เชื่อมท่องเที่ยวอาเซียน หวังจับตลาดประชุมสัมมนาและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

 
 

เออีซี ส่งผลภาคท่องเที่ยวและการลงทุนอาเซียนคึกคัก ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ จับมือ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เปิดแผนการตลาดเชิงรุกจับกลุ่มนักธุรกิจ งานประชุมสัมมนา และ นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ พร้อมบินตรง กรุงเทพฯ - เซบู (Bangkok – Cebu) เมืองธุรกิจและท่องเที่ยวใหญ่อันดับสองของฟิลิปปินส์ หวังเชื่อมเส้นทางการการบินและท่องเที่ยวรอบอาเซียนครบวงจรมากขึ้น

นายเออร์วิน เอฟ บาลาเน่ หัวหน้าแผนกพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เผยถึงการพัฒนาและการเติบโตของการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ว่า ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะใหญ่น้อยจำนวนมากถึง 7,641 เกาะ ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์จะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและประเทศไทยยังถือว่าไม่มากนัก

แต่จากความสำเร็จของการร่วมมือกันในกลุ่ม เออีซี (AEC) ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกทั้งในด้านของการลงทุน การดำเนินธุรกิจ และ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์จึงได้ร่วมกับ ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ให้เชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านอาเซียน โดยล่าสุดมีการเปิดเส้นทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู ซึ่งเซบูนับเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจสำคัญที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ทำให้คาดว่าเซบูจะเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นด้วย

 
AW-Pro-feminie-1208x300px