‘โลก’ รุมทึ้งไฟฟ้า ขุดบิทคอยน์โกยเม็ดเงิน ถลุงพลังงาน-สูบทรัพยากร-ชำเรากันเอง
January 17, 2018
Green Life Plus Issue 17 : January 2018
January 25, 2018

“ปัญญาประดิษฐ์” ก้าวใหม่หรือภัยเงียบของสิ่งมีที่เรียกว่า “มนุษย์”


By Mr.Green
 
960x0
 

ในช่วง 1-2 ทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยและสังคมโลกอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่ามีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอในทุกนาที และหนึ่งในเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกพูดถึงมากเป็นลำดับต้นๆ อย่างเช่นล่าสุดได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์โดยสารในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คือAI : Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์

เชื่อว่าหลากหลายคนเริ่มให้ความสนใจว่าเจ้า เอไอหรือปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร และมีผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมและการดำรงชีวิตในอนาคตของเรา วันนี้ Mr.Green ขออาสานำพาเรื่องราวของไอเอมาสรุปเป็นข้อๆให้ทุกคนรู้จักเพื่อนใหม่อย่างไอเอเผื่อจะมีโอกาสต่อฐานเติมยอดในอนาคต

- ปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากวิชาวิทยา การคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ อาทิ เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ประมวลผล เก็บสถิติ ที่สำคัญคือการคิดเองได้หรือมีปัญญาเหมือนมนุษย์ หากนึกภาพไม่ออกลองนึกถึงระบบปฏิบัติการ J.A.R.V.I.S. (จาร์วิส) ภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมน

- ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกหรือเพิ่งกำเนิดเมื่อนี้ แต่จริงๆแล้วเอไอได้เริ่มการ ศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 โดยอาจารย์จาก ประเทศอเมริกาและอังกฤษ ซึ่งต่อมามีการนิยามปัญญาประดิษฐ์อย่างหลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทโดยมองใน 2 มิติ ได้แก่ นิยามที่เน้นระบบที่เลียนแบบมนุษย์ กับ นิยามที่เน้นระบบที่ระบบที่มีเหตุผล และนิยามที่เน้นความคิดเป็นหลัก กับ นิยามที่เน้นการกระทำเป็นหลัก

 
ai-system
 

- Robot หรือ หุ่นยนต์ถือเป็นหนึ่งแนวคิดของปัญญาประดิษฐ์โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อกระทำการเลียนแบบมนุษย์ ในยุคแรกๆอาจจะเป็นเพียงการขยับร่างกาย แต่ในปัจจุบันและอนาคตสามารถใส่ระบบปฏิบัติการเข้าไปได้อันนำมาสู่การสั่งการและดำเนินงาน ซึ่งมีหลากหลายฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานของมนุษย์

- มนุษย์มีความสามารถในการไขปัญหาอย่างรวดเร็ว สามารถตัดสินใจได้ตามสัญชาติญาณและมีความรวดเร็วกว่าความรู้สึกตามสามัญสำนึกและการอนุมานแบบทีละขั้นแบบที่งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในช่วงแรกทำได้ ปัจจุบัน งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์เริ่มหันมาให้ความสนใจการแก้ไขปัญหาที่ย่อยไปกว่าเชิงสัญลักษณ์ หรือที่เรียกว่า sub-symbolic problem solving ไม่ว่าจะเป็น เอเยนต์ฝังตัว โครงข่ายประสาทเทียม หรือการใช้หลักการทางสถิติกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ในการเดาอย่างมีหลักการทางความน่าจะเป็น

- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system)ถือเป็นลักษณะงานหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ปัญหาหรือช่วยการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

นอกจากมันสมองของมนุษย์ที่มีอายุมาอย่างยาวนั้นพันๆปี วันนี้มนุษย์กำลังสร้างสมองใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้เราแอบดีใจหรือกังวลดีว่า สิ่งที่โดเรม่อนบอกว่าศตวรรษที่ 20 โลกนี้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดจะเป็นจริงหรือนี้ และมนุษย์ที่มีลมหายใจจะทำอย่างไร

มิติของปัญญาประดิษฐ์ยังมีให้ติดตามต่อในนิตยสาร Green Life Plus ฉบับเดือนมกราคม 2561 นะครับ